Formularz wyceny produktu:
Projekty
A- fala I
B- fala II

Proszę podać dane kontaktowe
Imię i Nazwisko
Adres mailowy *
Telefon
Osoba polecająca
(dodatkowy rabat)
Planowany termin realizacji
Miejsce montażu ogrodzenia
(proszę podać nazwę miasta/wsi)
Który projekt Państwo zamawiają
A- fala I
B- fala II
A - górny B - dolny
I. Proszę podać długość planowanego ogrodzenia (w metrach)
II. Proszę podać planowaną ilość bram i furtek
1. W tym bram przesównych (proszę podać rodzaj, ilość oraz szerokość)
: a) ilość b) szerokość [m]:
: a) ilość b) szerokość [m]:
2. W tym bram rozwieralnych a) ilość b) szerokość [m]:
III. Proszę podać rodzaj wykończenia
V. Proszę podać wysokość planowane ogrodzenia lub przęseł [m]
VI. Czy istnieje ława fundamentowa pod ogrodzenia:
tak nie

VII. Czy wybierają Państwo projekt wskazany (istniejący)?
Projekt indywidualny odpłatny w formie zadatku 600 zł.

tak nie. Chcę indywidualny
VII. Czy słupki/ławy znajdują się w jednej linii poziomej czy są z uskokami
w jednej linii są z uskokami

VIII. Czy zamawiają Państwo element małej architektury (istniejący projekt - 0 zł, indywidualny projekt nawiązujący stylistyką do ogrodzenia odpłatny w formie zadatku 300 zł)
lampa ogrodowa stojąca
lampa przyścienna na budynku z numeratorem
ławka ogrodowa
kwietnik
rzeźba ogrodowa
pergola ogrodowa
pawilon ogrodowy
inny detal - podaj jaki

IX. Czy zamawiają Państwo domofon?
tak nie
X. Czy zamawiają Państwo indywidualną skrzynkę na listy (nawiązującą stylem do ogrodzenia) ?
tak nie
XI. Czy wyrażają Państwo zgodę na poniższe zasady finansowania:
Etap 1 - zaliczka 50% w dniu podpisania umowy
Etap 2 - kolejna wpłata 30% po akceptacji przez klienta stanu surowego przed ocynkowaniem
Etap 3 - rozliczenie końcowe (20%) w dniu zamontowania i odbioru ogrodzenia przez klienta

tak

nie

Copyright © TOTKOM.com 2008